دی ولت

شرکت دی ولت ارایه دهنده  انواع حلال ها و مونومر ها می باشد.

سمکو

شرکت سمکو ارایه دهنده مواد اولیه  شیمیایی می باشد

نیپسون

شرکت نیپسون ارایه کننده پلی وینیل الکل (PVA) می باشد.

زایسل

شرکت زایسل ارائه دهنده انواع غلظت دهنده های سلولزی می باشد

سیلیکاتیس

شرکت سیلیکاتیس ارائه دهنده انواع چسب سیلیکات، چسب های بسته بندی پایه آپ می باشد.ء

داهوا

شرکت داهوا ارائه دهنده انواع پنتا اریتریتول و   می باشد